Integritetspolicy

Avändarvillkoren avtal uppdaterades senast: June 28th, 2016 Användarvillkoren avtalet gäller från: July 16th, 2015

1. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

EasyQuote  AB (hädanefter "Easyquote"), organisationsnummer 556816-7208, är personuppgiftsansvarig. Easyquote förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och denna Sekretesspolicy. Här nedan redovisar vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. INSAMLING AV INFORMATION

Easyquote erbjuder dig möjligheten att via vår webbplats och via utvalda samarbetspartners söka tjänsteleverantörer, lämna förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, bostadsort, e-post och andra uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för att kunna matcha din förfrågan mot våra leverantörer. För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation till dig kan vi även samla in information angående vilken webbläsare du använder, din IP-adress, hur du hittade till oss och liknande information.

3. COOKIES

Easyquote utnyttjar cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på Easyquote. Informationen används bland annat till:

  • att verifiera inloggning.
  • att automatiskt fylla i relevanta formulärfält för användaren vid återbesök till våra webbplatser.
  • att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på våra webbplatser ("session cookies").

En cookie består i praktiken bara av text.

Om du ej accepterar att cookies lagras på din dator kommer du inte att kunna använda Easyquotes tjänster.

4. ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Easyquote hanterar och använder den information som du har lämnat för att kunna tillhandahålla vår tjänst och matcha din förfrågan mot våra leverantörer. Uppgifterna kan också användas för att göra webbplatsen så personlig och användarvänlig som möjligt. Dina kontaktuppgifter förmedlar vi till de leverantörer som angivit att de önskar komma i kontakt med dig för att kunna utföra den tjänst du efterfrågar. Vi kan kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss att du inte önskar ta emot direktreklam och avbeställa prenumerationer på våra nyhetsbrev. Genom att använda Easyquotes.se godkänner du att dina uppgifter kan komma att överlåtas, leasas eller bytas. Det kan även förekomma att vi lämnar ut ovanstående uppgifter till företag/webbsidor vi samarbetar med. Syftet med detta utbyte kommer då vara att samarbetet ska främja användarna på Easyquote.se. Easyquote.se förbehåller sig även rätten att överlåta dina uppgifter i samband med försäljning av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vidare kan Easyquote.se utan ditt tillstånd ge ut personliga uppgifter till andra företag eller myndigheter om aktuell lagstiftning kräver det eller om det krävs för att upprätthålla eller skydda Easyquotes egendom eller kontraktsrättigheter. Adressuppgifter kan också användas för analys, utveckling och information. Det kan bli aktuellt att Easyquote.se överlåter statistiska uppgifter till externt företag inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. Easyquote samlar inte avsiktligt in eller utnyttjar information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga

Genom att acceptera reglerna samtycker användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivits under
4. Användning av information.

5. RÄTTELSE OCH INSYN

Easyquote strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande info@easyquote.se


Om du inte längre vill ta emot våra utskick eller nyhetsbrev kan du logga in på mina sidor och ändra dina uppgifter. Om du har bytt e-postadress, logga in med din gamla e-postadress och uppdatera dina uppgifter.

6. MISSBRUK AV ANVÄNDARKONTO

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Easyquotes webbplatser, förbehåller sig Easyquote rätten att neka användare tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls.

7. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats som leder till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i detta dokument.

8. ÄNDRING AV POLICY

Denna policy kan uppdateras av Easyquote. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för "senast uppdaterat" högst upp på den här sidan. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Easyquote att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION TILL EASYQUOTE:

Easyquote |  Kundservice : 08- 525 00 228 | e-post: info@Easyquote.se