Redigera

Drott & Company Facility Services AB

www.drottcompany..se

Vi är experter inom följande områden

Bygg & Grovstädning, Dödsbostädning, Flyttstäd, Hemstädning, Hemstädning Återkommande, Hotell & Restaurangstädning, Kontors & Butiksstädning, Lokalstädning, Trapphusstädning

Vi är experter inom följande områden

Bygg & Grovstädning, Dödsbostädning, Flyttstäd, Hemstädning, Hemstädning Återkommande...

Redigera

Om oss

Drott & Company koncernen erbjuder:
• Städservice - Allt inom städ
• Fönsterputsning - Allt inom Fönsterputs
• Hemservice - Professionell hemstädning & barnpassning
• Flytt av bohag - Privata bohagsflyttningar inom Sverige
• Byggstädningar - slutstädningar av nya & gamla fastigheter
• Rivningsarbeten - invändigt lägenheter & villor
• Personaluthyrning - Till hela fönsterputs & städbranschen. 
• Golvslipning Sten & Trä
• Golvvård Linolium & Plast alla hårda golv
• Ytbehandlingar alla slags golv
• RUT - Rengöring - Underhåll - Tvättning
• ROT - Renovering - Ombyggnationer - Tilläggsarbeten
I koncernen ingår: Drott Städservice, Drott Fönsterputs,Drott Bemanning, Drott Företagsservice, Drott Hemservice, Drott Byggstädning, Drott Golvservice, Drott Flyttservice
Vi är medlemmar i Almega Serviceentreprenörerna och Almega Hemserviceföretagen som ingår i Almega Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv. Företaget följer kollektivavtalen för Fastighetsanställdas Förbund, Kommunal Arbetarförbundet, BYGGNADS

Kvalitetsstämplar

    Inga licenser tillagda än

Lite mer om oss

Drott & Company´s Säkerhets, Sekress- och trygghetspolicy Bygga värde genom välutbildade anställda. Säkerheten, Sekretessen och tryggheten är mycket viktigt för oss och våra kunder, allt från att arbeta med låg personalomsättning till att uppfylla övriga säkerhetsrutiner. Alla företag har olika rutiner. Vår personal får en noggrann genomgång hos varje kund. Säkerhet Kunden tillhandahåller nycklar och passerkort som erfordras. Drott & Company kvitterar dessa och lokalvårdarna kvitterar i sin tur av oss på särskild blankett med ansvar att förvara dessa betryggande. Registrerade nummerbrickor skall alltid sitta på nycklarna. Förlorar lokalvårdare nyckel/passerkort skall detta omedelbart anmälas till arbetsledare eller till kontoret. Innehavare av nyckel är också betalningsansvarig vid förlust. Företaget är även försäkrad för de förluster, skador mm som kan inträffa. Drott & Company är ansvarsförsäkrad med ett belopp upp till 10 MSEK per ansvarstillfälle. Försäkringen gäller både för person- och sakskada. Detta inkluderar även utredningar om skadan. De eventuella fel eller skador vi upptäcker i samband med lokalvården kommer vi att rapportera till er på vår blankett Avvikelserapport. Samtliga berörda skall få utförlig information om detta. All personal är klädda i våra arbetskläder. Samtliga har också namnbricka med ID06 / ServiceID kort. Krav för alla medarbetare: • Legitimation och namnbricka / ServiceID / ID06 • Företagskläder med Drott & Company´s logotyper • Alltid samma person som kommer till er, som vid frånvaro ersätts med utbildad vikarie. • Noggrann genomgång av larm och koder. • Nycklar kvitteras och förvaras på säkert ställe. • Tystnadsplikt, Tystnadsförbindelse, det kan röra sig om affärshemligheter. • Sekretessförbindelser. • Utdrag från brottsregistret. • Ärlighet. Om våra kunder har ytterligare specifika krav så följer vi dessa. Säkerhet & Trygghet innebär också att uppdragsgivare skall kunna lita på oss som samarbetspartner. Därför är Drott & Company: • ISO certifierade enligt Miljö- Kvalitet- och Arbetsmiljö. • Har Safetrade diplom • Är ett auktoriserad fönsterputs och städföretag genom SFRO. • Är auktoriserad serviceentreprenör genom Almega. • Har avtal med fackförbunden Fastighets, Kommunal och Byggnads. • God ekonomi, trippel AA rating. • Bra försäkringsskydd, Ansvarsförsäkrade med ett belopp upp till 10 MSEK per ansvarstillfälle. FORA • ID06, Service ID • Egna skyddsronder även hos kunder. Sekretess Drott & Company förbinder sig att under inga omständigheter delge eller på annat sätt informera tredje man om något som är av konfidentiell natur eller ej allmänt känt och som vår personal i samband med städuppdraget fått erfara om fysisk eller juridisk person, deras arbetsmetoder, resultat av projekt mm. Våra lokalvårdare har tystnadsplikt, vilket står inskrivet i våra anställningsavtal. Vi tillämpar full sekretess mot våra kunder. Detta leder till att vi är framgångsrika och får långa kundrelationer.

Hög städkvalitet genom Excellence / INSTA 800 Det behövs inga trollkonster för att dokumentera sin kvalitet. Höj kvaliteten genom att visualisera den. Utför enkla och pålitliga kontroller utan motstånd och risk för fel. Följ upp kvaliteten när som helst, utan pappersarbete (eller Microsoft Excel). Engagera alla som deltar i arbetet även i kvalitetsarbetet. Produkten Excellence är en plattform för att säkra städkvalitet. Enkla kontroller och visualiserad kvalitet ger snabbt en dokumenterad höjning av kvaliteten. Det dagliga arbetet utförs på en mobil enhet, till exempel en telefon eller läsplatta. Excellence är tillgängligt för alla, genom att vara lika lättanvänt som kraftfullt oavsett användarens roll på företaget. Leverantör, beställare och konsulter kan alla ta del av information och funktioner, utifrån den behörighet som tilldelats användarna.            De som utför kontrollerna har allt stöd de behöver för att göra en snabb och pålitlig inspektion, och de som följer upp och utvärderar städkvaliteten har analysen med sig överallt. Inte bara kontroller kan göras mobilt, man kan också se trender och identifiera svaga punkter direkt ute i verksamheten. Förutom mobil-appen så har Excellence ett webbgränssnitt för konfiguration och djupgående analys. Excellence fungerar på alla vanliga smartphones och plattor med datatrafik eller wifi. Data lagras online och när en kontroll eller avvikelse har registrerats är informationen direkt tillgänglig för utvärdering och analys. Den mobila enheten behöver inte vara uppkopplad under en kontroll, kontrolldata sparas på enheten till dess en synkronisering är möjligt. Detta gör det fullt möjligt att arbeta i skyddade miljöer som på sjukhus och flygplatser, eller på platser som saknar mobil täckning. För vem Produkten är väl riktad till leverantörer som beställare som konsulter och ombud. En leverantör av städtjänster kan hantera alla sina kunder i systemet, för att säkra och dokumentera leveransen och för att på ett väldigt enkelt sätt visa hur kvalitetsnivån upprätthålls och förbättras. Som leverantör kan man bjuda in sina kunder att få tillgång till uppföljningen på deras adresser. Kvaliteten i leveransen blir helt transparent och det finns inget utrymme för osäkerhet och oro. En beställare kan på motsvarande sätt lägga upp alla sina leverantörer. Överlåt åt leverantörerna själva eller tredje part att utföra och registrera kontroller. Ni kan naturligtvis själva göra motkontroller och rapportera avvikelser. Även en konsult som agerar ombud för att göra kontrollerna har stor nytta av Excellence. Lägg upp klienterna i systemet och låt både klient och motpart få tillgång till resultaten. Enklare uppföljning och underlag till förbättringar är svår att få. Städkvalitet av hög standard Excellence är framtaget för att ni ska leva upp till en städkvalitet av hög standard, med fundamentet i svensk standard SS 627801:2012, även kallad INSTA 800. Detta innebär att du som leverantör kan ge dina kunder tryggheten att din kvalitetsuppföljning har sin grund i INSTA 800, även om du inte är certifierad. Den stora fördelen med tjänsten är att den överbryggar avståndet mellan ett ganska komplext system enligt standarden, och en väldigt lättanvänd produkt för användarna. En grundsten i hela vår filosofi är att krav inte bara ska uppfyllas, utan ge ett mervärde åt både beställare och leverantör. Ständiga förbättringar Om kravuppföljning hade varit hela syftet med Excellence så hade produkten sett annorlunda ut. Men när kontroller väl utförs så får man faktiskt också ett underlag för sitt förbättringsarbete.         Med pareto får man direkt överblick över vilka områden som är problematiska, och vilka fel och orsaker som ligger till grund för det. Då har man alltid rätt underlag för sina förbättringsåtgärder och kvalitetshöjande insatser. Med trender följer ni upp effekterna av åtgärderna månad för månad. Arbeta mobilt Mobil-appen fungerar på alla vanliga smarta telefoner och läsplattor: iOS (iPhone, iPad), Android, Windows Phone, Blackberry, webOS and Symbian. I appen kan man utföra kontroller och rapportera enskilda avvikelser som uppmärksammas av kunden.      Man kan följa upp ett område eller en enskild kontrollenhet i en översikt, till exempel för att följa upp de sista tre månaderna med sin leverantör eller beställare. Dessutom kan man göra en djupanalys för att se trender och identifiera svårare områden, de vanligaste förekommande felen och orsakerna. Konfiguration på webben Konfiguration av användare och behörighet, kontrollenheter, kvalitetsprofiler och provtagningsplaner görs i ett webbgränssnitt. I konfigurationen får ni stöd att förbereda arbetet enligt kravspecifikationen. Här knyter ni användare till olika arbetsområden och ger dem rätt behörighet INSTA 800INSTA 800 beskriver det resultat som ska uppnås efter utförd städning oberoende av vilka städsystem, städmetoder och frekvenser som används eller vem som utför städningen. INSTA 800 kan användas i alla typer av verksamheter, t ex kontor, skolor, sjukhus, båtar, flygplan, tåg, flyttstädning, storstädning, fönsterputsning, RUT, Regelbunden hemstädning, etc.

Dejta en ny hemstädpartner i helgen. GRATIS!!! Vi erbjuder en PROVA PÅ- hemstädning GRATIS där ni får möjlighet att testa vår kvalité och uppleva hur ett ren en bostad kan se ut.  Ni får också en VÄLKOMST PRESENT en DROTT metall polish som gör diskbänkar och hoar skinande blanka VÄRDE 250 kr. Alla hemstädföretag lovar guld och gröna skogar.  "BÄSTA PRISET" "HÖGSTA KVALITET" Ofta slutar det med att du står där med lång näsa och känner dig lurad. DROTT & Co Hemservice har valt en annan strategi. DROTT & Co Hemservice erbjuder istället att vi dejtar varandra första gången. GRATIS. Hur fungerar samarbetet? Trivs vi med varandra?  Hur luktar kvalitet? Är vi båda nöjda efter första dejten så kan vi sedan komma överens om att gifta oss. Hur låter det? Som EXTRA BONUS vill vi belöna våra trogna kunder med ett PAKETERBJUDANDE - Städkitt! Se bilaga. Gäller kunder som skriver 6 månadsavtal. Värde 1 500 kr Som EXTRA DUBBEL BONUS vill vi belöna våra trogna kunder med en GRATIS FÖNSTERPUTS Värde 1 500 – 3 000 kr och med ett PAKETERBJUDANDE - Städkitt! Värde 1 500 kr Gäller kunder som skriver 12 månadsavtal. Värde 1 500 – 3 000 kr FINNES: DROTT & Co Hemservice har mångårig erfarenhet inom hemstädbranschen och prioriteringen är alltid högsta kvalité. DROTT & Co Hemservice har en prisnivå som är bland de lägsta i branschen men vi lovar inte att alltid vara billigast då vi vägrar ge avkall på vårt löfte om högsta kvalité. VÅRT LÖFTE TILL ER ÄR: -Nöjdkund garanti. -Anslutna till Almega och har kollektivavtal.  Personal som får en rättvis lön är måna om  att alltid göra sitt bästa. -Som kund skall du känna dig trygg.  Ansvarsförsäkrade. -Mångårig erfarenhet inom branschen. -Inga rese- eller dolda kostnader -Nyckelsystem. För din säkerhet. -Vi lämnar en SKRIFTLIG GARANTI med en  arbetsbeskrivning i punktform. Vårt mål är en långsiktig relation där vi vill ha ett samarbete under lång tid. Vi erbjuder en PROVA PÅ- hemstädning GRATIS där ni får möjlighet att testa vår kvalité och uppleva hur en ren bostad kan se ut. Hör av er till oss så berättar vi mer. Länk till Intresseanmälan, (Ej bindande!) http://www.drotts.se/index.php/form/hemstadning Med vänliga hälsningar, Owe Frödin, DROTT HEMSERVICE Grundare och koncernchef, Kvalitetsansvarig Pyramidbacken 1 141 75 Kungens Kurva Mobil: 0708-787801 Direkt: 08-1200 2101 E-post: owe.frodin@drottcompany.se Internet: www.drottcompany.se Stockholm Internet: www.drotthemstad.se Kalmar Avreg? Skicka ett mail till owe.frodin@drottcompany.se

Dejta en ny städpartner i helgen. GRATIS!!! Alla städföretag lovar guld och gröna skogar.  "BÄSTA PRISET" "HÖGSTA KVALITET" Ofta slutar det med att du står där med lång näsa och känner dig lurad. DROTT & Co Städservice har valt en annan strategi. DROTT & Co Städservice erbjuder istället att vi dejtar varandra första gången. GRATIS. Hur fungerar samarbetet? Trivs vi med varandra?  Hur luktar kvalitet? Är vi båda nöjda efter första dejten så kan vi sedan komma överens om att gifta oss. Hur låter det? Som EXTRA BONUS vill vi belöna våra trogna kunder med en GRATIS ROBOTDAMMSUGARE. Värde 4 995 kr.  Gäller kunder som skriver 24 månadsavtal. FINNES: DROTT & Co Städservice har mångårig erfarenhet inom städbranschen och prioriteringen är alltid högsta kvalité. DROTT & Co Städservice har en prisnivå som är bland de lägsta i branschen men vi lovar inte att alltid vara billigast då vi vägrar ge avkall på vårt löfte om högsta kvalité. VÅRT LÖFTE TILL ER ÄR: -Nöjdkund garanti. -Anslutna till Almega och har kollektivavtal.  Personal som får en rättvis lön är måna om  att alltid göra sitt bästa. -Som kund skall du känna dig trygg.  Ansvarsförsäkrade. -Mångårig erfarenhet inom branschen. -Inga rese- eller dolda kostnader -Nyckelsystem. För din säkerhet. -Vi lämnar en SKRIFTLIG GARANTI med en  arbetsbeskrivning i punktform. Vårt mål är en långsiktig relation där vi vill ha ett samarbete under lång tid. Vi erbjuder en PROVA PÅ- städning GRATIS där ni får möjlighet att testa vår kvalité och uppleva hur ett rent kontor kan se ut. Hör av er till oss så berättar vi mer.